Thứ Năm, Tháng Một 27, 2022
Home Blog

[Full] Các trận đá gà Thomo Campuchia mới nhất hôm nay

0

Các trận đá gà cựa sắt tại Thomo – Campuchia 

Trận 2:

Trận 3:

Trận 4:

Trận 5:

Trận 6:

Trận 7: Anh Lai 2600 vs Anh Hưng 2600

Trận 8: Anh Cò 3370 vs Anh Hiếu 3300

Trận 9: Anh Nguyên 2300 vs Anh Liêm 2300

Trận 10: Anh Chí 3200 vs Anh Hòa 3200

Trận 11: Anh Cò 3000 vs Chú Sáng 3000

Trận 12: Anh Nhân 3600 vs Anh Vũ 3000

Trận 13: Anh Thắng 2550 vs Anh Lai 2500

Trận 14: Anh Hiếu 2800 vs Anh Mỹ 2800

Trận 15: Anh Hòa 3200 vs Anh Phương 3200

Trận 16: Anh Định 3100 vs Anh Chí 3100

Trận 17: Anh Hai 2800 vs Anh Tùng 2800

Trận 18: Anh Thanh 3200 vs Anh Hiếu 3200

Trận 19: Anh Phương 3400 vs Anh Hà 3300

Trận 20: Anh Vàng 2570 vs Anh Mỹ 2500

Trận 21: Anh Hiếu 2600 vs Anh Nhân 2500

Trận 22: Anh Linh 2340 vs Anh Phương 2300

Trận 23: Anh Mỹ 3000 vs Anh Phước 2900

Trận 24: Anh Danh 2970 vs Anh Thanh 2900

Trận 25: Anh Linh 2700 vs Anh Dũng 2600

Trận 26: Anh Hiếu 3000 vs Chú Sáng 3000

Trận 27: Anh Cỏ 2600 vs Anh Tân 2600

Trận 28: Ông Ba 3000 vs Anh Chí 3000

Trận 29: Anh Minh 2680 vs Anh Nguyên 2500

Trận 30: Anh Tin 3400 vs Anh Phương 3400

Trận 31: Anh Danh 3740 vs Anh Liêm 3400

Trận đấu hủy – không mở cược

Trận 32: Anh Minh 2600 vs Anh Dũng 2600

Trận 33: Anh Tin 2940 vs Anh Mỹ 2900

[Full] Các trận đá gà Thomo Campuchia ngày 24/02/2020

0

Các trận đá gà cựa sắt tại Thomo – Campuchia thứ 2 ngày 24/02/2020.

Trận 1:

Trận 2:

Trận 3:

Trận 4: Anh Yên 3000 vs Anh Định 3000

Trận 5:

Trận 6: Anh Tám 3200 vs Anh Vinh 3200

Trận 7: Anh Quốc 3000 vs Anh Tiên 3000

Trận 8: Anh Mỹ 2700 vs Anh Tiên 2700

Trận 9: Anh Lai 3000 vs Anh Liêm 3000

Trận 10:

Trận 11: Anh Tính 2800 vs Anh Mỹ 2800

Trận 12:

Trận 13: Anh Dũng 2840 vs Anh Cỏ 2800

Trận 14: Anh Vinh 3900 vs Anh Mỹ 3200

Trận 15: Anh Trọng 3420 vs Anh Thắng 3300

Trận 16: Anh Định 2760 vs Anh Tiên 2600

Trận 17: Anh Tính 2480 vs Anh Thanh 2400

Trận 18: Anh Biểu 3100 vs Anh Tám 3100

Trận 19: Anh Tám 3300 vs Anh Tiên 3300

Trận 20: Anh Định 2870 vs Anh Tính 2800

Trận 21: Anh Biểu 2800 vs Chú Dũng 2700

Trận 22: Anh Lâm 3100 vs Anh Cỏ 3100

Trận 23: Hủy

Trận 24: Hủy

Trận 25: Anh Hiếu 3100 vs Anh Mỹ 3000

Trận 26: Anh Lâm 2900 vs Anh Đỉnh 2900

Trận 27: Anh Phước 3100 vs Anh Cỏ 3100

Trận 28: Meron đá 2 cựa trên

(🔴) Phát lại đá gà Thomo tuyển chọn

0

(🔴) Phát lại đá gà Thomo tuyển chọn

(🔴) Phát lại đá gà Thomo tuyển chọny

[Full] Các trận đá gà Thomo Campuchia ngày 31/12/2019

0

Các trận đá gà cựa sắt tại Thomo – Campuchia thứ 3 ngày 31/12/2019.

Trận 1: Anh Thắng 3170 vs Anh Dũng 3000

Trận 2: Anh Vũ 2760 vs Anh Lâm 2740

Trận 3: Anh Tài 2800 vs Anh Hiếu 2800

Trận 4: Anh Quốc 2800 vs Anh Thắng 2800

Trận 5: Anh Cường 3200 vs Anh Hà 3200

Trận đấu hủy – không mở cược

Trận 6: Anh Liêm 3350 vs Anh Lâm 3200

Trận 7: Anh Tuấn 2800 vs Anh Tía 2800

Trận 8: Anh Mỹ 2800 vs Anh Trí 2800

Trận 9: Anh Điền 2780 vs Anh Thắng 2700

Trận 10: Anh Vũ 2700 vs Anh Tài 2700

Trận 11: Anh Hiếu 2560 vs Anh Hà 2500

Trận 12: Anh Thắng 2900 vs Anh Trí 2900

Trận 13: Anh Điệp 3000 vs Anh Tính 3000

Trận 14: Anh Tài 2820 vs Anh Điền 2700

Trận đấu hủy – không mở cược

Trận 15: Anh Bình 3400 vs Anh Hiếu 3400

Trận 16: Anh Vũ 2810 vs Anh Cường 2700

Trận 17: Anh Phước 3300 vs Anh Tài 3300

Trận 18: Anh Phương 3200 vs Anh Trí 3200

Trận 19: Anh Tài 2490 vs Anh Cường 2300

Trận 20: Anh Khánh 3100 vs Anh Ke 3100

Trận 21: Anh Hiếu 3100 vs Anh Hùng 3000

Trận 22: Anh Dũng 3100 vs Anh Thắng 3000

Trận 23: Anh Tía 2610 vs Anh Tài 2500

Trận 24: Anh Hiếu 2940 vs Anh Quốc 2900

Trận 25: Anh Vinh 2660 vs Anh Cường 2600

Trận 26: Anh Tân 2900 vs Anh Tài 2900

Trận 27: Anh Chiến 3460 vs Anh Đức 3300

Trận 28: Anh Bin 3300 vs Anh Khánh 3300

Trận 29: Anh Cỏ 1300 vs Gà Xanh 1300

Trận 30: Anh Quốc 1550 vs Anh Cỏ 1500

Trận 31:Chú Cấm 2900 vs Anh Việt 2900

Trận 32 xổ 100tr: Anh Mười 2500 vs Anh Phước 2500

Trận 33: Anh Chiến 3960 vs Anh Thinh 2800


Đang cập nhật……

[Full] Các trận đá gà Thomo Campuchia ngày 30/12/2019

0

Các trận đá gà cựa sắt tại Thomo – Campuchia thứ 62 ngày 30/12/2019.

Trận 1: Anh Việt 3170 vs Anh Cường 3100

Trận 2: Anh Quốc 2900 vs Anh Mỹ 2900

Trận 3: Anh Phong 3700 vs Anh Cường 3600

Trận 4: Anh Điệp 3000 vs Anh Dũng 2800

Trận 5: Anh Quốc 3100 vs Anh Mỹ 3000

Trận 6: Anh Lai 3090 vs Anh Út 3000

Trận đấu hủy – không mở cược

Trận 7: Anh Dũng 2760 vs Anh Thức 2700

Trận 8: Anh Cường 2800 vs Anh Út 2800

Trận 9: Anh Tý 3300 vs Anh Mỹ 3100

Trận 10: Anh Tú 2760 vs Anh Phát 2700

Trận 11: Anh Tin 2700 vs Anh Chi 2700

Trận 12: Anh Mỹ 2670 vs Anh Dũng 2600

Trận 13: Anh Dậu 3400 vs Anh Phước 3400

Trận 14: Anh Định 3200 vs Chú Út 3200

Trận 15: Anh Mỹ 3540 vs Anh Tuất 3400

Trận 16: Anh Phụng 3900 vs Anh Bình 3700

Trận 17: Anh Phong 3000 vs Anh Lợi 3000

Trận 18: Anh Định 2830 vs Anh Mỹ 2700

Trận 19:Anh Tin 2900 vs Anh Quẹo 2900

Trận 20: Anh Sang 3170 vs Anh Tú 3100

Trận 21: Anh Phước 2990 vs Anh Dũng 2800

Trận 22: Chú Út 2950 vs Anh Dậu 2900

Trận đấu hủy – không mở cược

Trận 23: Anh Bình 2700 vs Anh Mỹ 2700

Trận 24: Anh Sáng 2750 vs Anh Dũng 2700

Trận 25:

Trận 26: Anh Út 2800 vs Anh Cường 2700

Trận 27: Chú Út 2700 vs Anh Nhơn 2700

Trận 28: Anh Chiến 3200 vs Anh Tú 3200

Trận 29: Anh Phước 3440 vs Anh Phát 3200

Trận 30: Anh Miêu 3300 vs Anh Tý 3300

Trận 31: Anh Cường 3000 vs Anh Lợi 3000

Trận 32: Anh Hùng 2550 vs Anh Mỹ 2500

Trận 33: Anh Phương 2660 vs Anh Nhơn 2600

Trận 34: Anh Út 2860 vs Anh Miêu 2800

Trận 35: Anh Chiến 2900 vs Anh Liêm 2900

Trận đấu hủy – không mở cược

Trận 36: Anh Định 3550 vs Anh Phong 3400

Trận 37: Anh Cường 2800 vs Anh Út Báo 2800

Trận 38: Anh Lộc 2480 vs Anh Phương 2400

Trận 39: Anh Mỹ 2900 vs Anh Thà 2800

Trận 40: Anh Hiếu 2640 vs Anh Phương 2600

Trận 41: Anh Liêm 2700 vs Anh Phước 2700

Trận 42:

Trận 43:

Trận 44:

Trận 45:

Trận 46:

Trận 47:

Trận 48:

Trận 49:

Trận 50:

Trận 51:

Trận 52:

Các trận đá giải 4 con gà Việt – Đá Gà thomo

0

Các trận đá giải 4 con gà Việt tại Thomo – Campuchia

Trận 1: Anh Dũng 2800 vs Anh Kỳ 2800 Đá Giải 2k8

Trận 2: Anh 9 Xuân B vs Anh Vũ Cà Mau Đá Giải 2k8

Trận 3: Anh Điệp vs Anh Lợi Đá Giải 2k8

Trận 4: An Trường Võ vs Anh Quốc Đá Giải 2k8

Trận 5: Anh 9 Xuân A vs Anh Quang Đá Giải 2k8

Trận 6: Anh Vũ vs Anh Kỳ Đá Giải 3Kg

Trận 7: Anh 9 Xuân B vs Anh Dũng Đá Giải 3Kg

Trận 8: Anh Quang vs Anh Quốc Đá Giải 3Kg

Trận 9: Anh Lợi vs Anh Điệp Đá Giải 3Kg

Trận 10: Anh 9 Xuân A vs An Trường Võ Đá Giải 3Kg


Trận 11: Anh Quốc vs Anh Kỳ Đá Giải 3K2

Trận 12: Anh Quang vs Anh Dũng Đá Giải 3K2

Đang cập nhật….

Các trận đá xổ gà Thomo Campuchia ngày 28/12/2019

0

Các trận đá gà cựa sắt tại Thomo – Campuchia thứ 7 ngày 28/12/2019.

Trận 1: Anh Mỹ 3200 vs Anh Quang 3200 xổ 100tr

Trận 2: Anh Tuân 3260 vs Anh Tốt 3200 xổ 100tr

Trận 3: Anh Phương 3050 vs Anh Nhân 3000 xổ 100tr

Trận 4: Anh Quang 3100 vs Anh Trầm 3100 xổ 100tr

Trận 5: Anh Vũ 2800 vs Anh Điệp 2700 xổ 500tr

Trận 6: Anh Trí 3300 vs Anh Sáng 3300 xổ 100tr

Trận 7: Anh Ke 2780 vs Anh Nguyên 2700 xổ 200tr

Trận 8: Anh Mỹ 2960 vs Anh Quý 2900 xổ 100tr

Trận 9: Anh 9 Xuân 3400 vs Anh Nguyên 3400 xổ 200tr

Trận 10: Anh Bảo 3000 vs Anh Nhân 3000 xổ 100tr

Trận 11: Anh Điệp 2870 vs Anh Nguyên 2800 xổ 200tr

Trận 12: Anh Mỹ 2650 vs Anh Phước 2600 xổ 100tr

Trận 13: Anh Thắng 3400 vs Anh Phát 3400 xổ 100tr

Trận 14: Anh Phương 3000 vs Anh 9 Xuân 3000 xổ 100tr

Trận 15: Anh Bảo 3200 vs Anh Mỹ 3200 xổ 100tr

Trận 16: Anh Vũ 3200 vs Anh Kha 3200 xổ 200tr

Trận 17: Anh Cường 3200 vs Anh Long 3200 xổ 200tr

Trận 18: Anh Bảo 3200 vs Anh Phát 3200 xổ 200tr

Trận 19: Anh Quốc 3200 vs Anh Hiển 2800 xổ 500tr

Trận 20: Anh Tài 2900 vs Anh Trí 2900 xổ 200tr

Trận 21: Anh Phong 3150 vs Anh Nguyên 3000 xổ 200tr

Trận 22: Anh Kỳ 3200 vs Anh Phát 3200 xổ 200tr

Trận 23: Anh Mở 3000 vs Anh Nam 3000 xổ 200tr

Trận 24: Anh Bảo 3200 vs Anh Trí 3200 xổ 100tr

Trận 25: Anh Hưng 2800 vs Anh 9 Xuân 2800 xổ 100tr

Trận 26: Anh Hùng 3800 vs Anh Phát 3600 xổ 200tr

Trận 27: Anh Mỹ 3400 vs Anh Lợi 3400 xổ 200tr

Trận 28: Anh Sơn 3000 vs Anh Lam 2900 xổ 200tr

Trận 31: Anh Thịnh 3200 vs Anh Mỹ 3200 xổ 200tr

Trận 36: Anh Lam 3200 vs Anh Mở 3200 xổ 100tr

Trận 37: Anh Bảo 3200 vs Anh Điệp 3200 xổ 100tr

Trận 38: Anh Điệp 2920 vs Anh Phương 2800 xổ 100tr

Trận 39: Anh Tý 3200 vs Anh Sáng 3200 xổ 100tr

Trận 40: Anh Mỹ 3000 vs Anh Bảo 2700 xổ 100tr

Trận 47: Anh Tính 3300 vs Anh Hiển 3300 xổ 1 tỷ

Trận 48: Anh Tý 3030 vs Anh Điệp 2900 xổ 50tr

Trận 49: Anh Kỳ 3410 vs Anh Cỏ 3300 xổ 50tr

Trận 50: Anh Tính 3100 vs Anh Ngôn 3100

Trận 51: Anh Điệp 3200 vs Anh Hiển 3200

Trận 52: Anh Tý 2400 vs Anh Dũng 2400

Đang cập nhật….

[Full] Các trận đá gà Thomo Campuchia ngày 27/12/2019

0

Các trận đá gà cựa sắt tại Thomo – Campuchia thứ 6 ngày 27/12/2019.

Trận 1: 2900 vs 2900

Trận 2:

Trận 3:

Trận 4: Anh Quốc 3000 vs Chú Sáng 3000

Trận 5:

Trận 6: Anh Tony 2840 vs Anh Phong 2800

Trận 7: Anh Mỹ 3100 vs Anh Vinh 3100

Trận 8: Anh Thắng 2900 vs Anh Khánh 2900

Trận 9: Anh Hà 3080 vs Anh Cường 3000

Trận 10: Anh Việt 3110 vs Anh Tony 3000

Trận 11: Anh Phúc 3420 vs Anh Mỹ 3000

Trận 12: Anh Kỳ 3140 vs Anh Minh 3000

Trận 13: Anh Út Báo 2750 vs Anh Diệp 2700

Trận 14: Anh Phát 3700 vs Anh Vinh 3700

Trận 15: Anh Tý 3100 vs Anh Mỹ 3100

Trận 16: Chú Sáng 3060 vs Anh Tư 3000

Trận 17: Anh Tèo 2500 vs Anh Cường 2500

Trận 18: Anh Phong 3700 vs Anh Tony 3700

Trận 19: Anh Quốc 2740 vs Anh Tý 2700

Trận 20: Anh Út Báo 2750 vs Anh Việt 2700

Trận 21: Anh Phát 3100 vs Anh Tư 3000

Trận 22: Anh Phong 2500 vs Anh Tèo 2400

Trận 23: Anh Cường 3300 vs Anh Phát 3300

Trận 24: Anh Phước 2810 vs Anh Tý 2700 (xổ 100tr)

Trận 25: Anh 9 Cò 2850 vs Anh Nghĩa 2800

Trận 26: Anh Minh 2900 vs Anh Mỹ 2900

Trận 27: Anh Thanh 3300 vs Chú Sáng 3300

Trận 28: Anh Tùng 3300 vs Anh Tý 3300

Trận 29: Anh Việt 2800 vs Anh Hưng 2800

Trận 30: Anh Sỹ 2980 vs Anh Út Báo 2900

Trận 31: Anh Phát 3070 vs Anh Phong 3000

Trận 32: Anh Tý 2900 vs Anh Mạnh 2900

Trận 33: Anh Thắng 2980 vs Anh Hiếu 2900

Trận 34: Anh Mỹ 3500 vs Anh Phát 3500

Trận 35: Anh Thắng 3100 vs Anh Nghĩa 3100

Trận 36: Anh Sỹ 3000 vs Anh Cỏ 3000

Trận 37:

Trận 38:

Trận 39:

Trận 40:

Trận đấu hủy – Không mở cược

Trận 41:

Trận 42:

Trận đá xổ 5 tỷ của Anh Hiển vs Anh Phúc Barcelona

0

Trận gà đá xổ 5 tỷ của hai đại gia trong làng giải trí, anh Phúc Barcelona (Phúc Bình Dương) và anh Hiển Long Xuyên.

[Đá xổ 500 triệu] Trận gà tre đá xổ khủng nhất lịch sử Thomo

0

Gà đỏ gà a Tính, gà xanh gà a Cường, gà đỏ đá ăn 9 xổ 500 triệu, trận gà tre có mức xổ khủng nhất từ xưa đến nay.