Các trận đá giải 4 con gà Việt – Đá Gà thomo

0
365

Các trận đá giải 4 con gà Việt tại Thomo – Campuchia

Trận 1: Anh Dũng 2800 vs Anh Kỳ 2800 Đá Giải 2k8

Trận 2: Anh 9 Xuân B vs Anh Vũ Cà Mau Đá Giải 2k8

Trận 3: Anh Điệp vs Anh Lợi Đá Giải 2k8

Trận 4: An Trường Võ vs Anh Quốc Đá Giải 2k8

Trận 5: Anh 9 Xuân A vs Anh Quang Đá Giải 2k8

Trận 6: Anh Vũ vs Anh Kỳ Đá Giải 3Kg

Trận 7: Anh 9 Xuân B vs Anh Dũng Đá Giải 3Kg

Trận 8: Anh Quang vs Anh Quốc Đá Giải 3Kg

Trận 9: Anh Lợi vs Anh Điệp Đá Giải 3Kg

Trận 10: Anh 9 Xuân A vs An Trường Võ Đá Giải 3Kg


Trận 11: Anh Quốc vs Anh Kỳ Đá Giải 3K2

Trận 12: Anh Quang vs Anh Dũng Đá Giải 3K2

Đang cập nhật….