Các trận đá xổ gà Thomo Campuchia ngày 28/12/2019

0
299

Mục lục bài viết

Các trận đá gà cựa sắt tại Thomo – Campuchia thứ 7 ngày 28/12/2019.

Trận 1: Anh Mỹ 3200 vs Anh Quang 3200 xổ 100tr

Trận 2: Anh Tuân 3260 vs Anh Tốt 3200 xổ 100tr

Trận 3: Anh Phương 3050 vs Anh Nhân 3000 xổ 100tr

Trận 4: Anh Quang 3100 vs Anh Trầm 3100 xổ 100tr

Trận 5: Anh Vũ 2800 vs Anh Điệp 2700 xổ 500tr

Trận 6: Anh Trí 3300 vs Anh Sáng 3300 xổ 100tr

Trận 7: Anh Ke 2780 vs Anh Nguyên 2700 xổ 200tr

Trận 8: Anh Mỹ 2960 vs Anh Quý 2900 xổ 100tr

Trận 9: Anh 9 Xuân 3400 vs Anh Nguyên 3400 xổ 200tr

Trận 10: Anh Bảo 3000 vs Anh Nhân 3000 xổ 100tr

Trận 11: Anh Điệp 2870 vs Anh Nguyên 2800 xổ 200tr

Trận 12: Anh Mỹ 2650 vs Anh Phước 2600 xổ 100tr

Trận 13: Anh Thắng 3400 vs Anh Phát 3400 xổ 100tr

Trận 14: Anh Phương 3000 vs Anh 9 Xuân 3000 xổ 100tr

Trận 15: Anh Bảo 3200 vs Anh Mỹ 3200 xổ 100tr

Trận 16: Anh Vũ 3200 vs Anh Kha 3200 xổ 200tr

Trận 17: Anh Cường 3200 vs Anh Long 3200 xổ 200tr

Trận 18: Anh Bảo 3200 vs Anh Phát 3200 xổ 200tr

Trận 19: Anh Quốc 3200 vs Anh Hiển 2800 xổ 500tr

Trận 20: Anh Tài 2900 vs Anh Trí 2900 xổ 200tr

Trận 21: Anh Phong 3150 vs Anh Nguyên 3000 xổ 200tr

Trận 22: Anh Kỳ 3200 vs Anh Phát 3200 xổ 200tr

Trận 23: Anh Mở 3000 vs Anh Nam 3000 xổ 200tr

Trận 24: Anh Bảo 3200 vs Anh Trí 3200 xổ 100tr

Trận 25: Anh Hưng 2800 vs Anh 9 Xuân 2800 xổ 100tr

Trận 26: Anh Hùng 3800 vs Anh Phát 3600 xổ 200tr

Trận 27: Anh Mỹ 3400 vs Anh Lợi 3400 xổ 200tr

Trận 28: Anh Sơn 3000 vs Anh Lam 2900 xổ 200tr

Trận 31: Anh Thịnh 3200 vs Anh Mỹ 3200 xổ 200tr

Trận 36: Anh Lam 3200 vs Anh Mở 3200 xổ 100tr

Trận 37: Anh Bảo 3200 vs Anh Điệp 3200 xổ 100tr

Trận 38: Anh Điệp 2920 vs Anh Phương 2800 xổ 100tr

Trận 39: Anh Tý 3200 vs Anh Sáng 3200 xổ 100tr

Trận 40: Anh Mỹ 3000 vs Anh Bảo 2700 xổ 100tr

Trận 47: Anh Tính 3300 vs Anh Hiển 3300 xổ 1 tỷ

Trận 48: Anh Tý 3030 vs Anh Điệp 2900 xổ 50tr

Trận 49: Anh Kỳ 3410 vs Anh Cỏ 3300 xổ 50tr

Trận 50: Anh Tính 3100 vs Anh Ngôn 3100

Trận 51: Anh Điệp 3200 vs Anh Hiển 3200

Trận 52: Anh Tý 2400 vs Anh Dũng 2400

Đang cập nhật….