Đá gà cựa sắt Mới Nhất ngày 31/12/2022

Những trận gà hay nhất hôm nay 31/12

TRẬN 1: A.Bi 2800g vs A.Thanh 2800g

TRẬN 2: A.Tèo 2900g vs A.Luỹ 2900g

TRẬN 3: A.Bình 3400g vs A.Phương 3400g

TRẬN 4: A.Trạng 3000g vs A.Luỹ 3000g

TRẬN 5: A.Tân 3400g vs A.Tùng 3400g

TRẬN 6: A.Trạng 3100g vs A.Luỹ 3100g

TRẬN 7: A.Vinh 3030g vs A.Luỹ 2900g

TRẬN 8: A.Hón 3400g vs A.Thái 3400g

TRẬN 9: A.Thái 3160g vs A.Quốc 3160g

TRẬN 10: A.Huỳnh 3000g vs A.Luỹ 2900g