Nơi chia sẽ những trận thư hùng của các chiến kê đỉnh cao, nhưng phương pháp nuôi gà, huấn luyện gà của những sư kê lão làng. Đặc biệt xem đá gà trực tiếp và chơi đá gà trực tuyến.