[Đá xổ 500 triệu] Trận gà tre đá xổ khủng nhất lịch sử Thomo

0
578

Gà đỏ gà a Tính, gà xanh gà a Cường, gà đỏ đá ăn 9 xổ 500 triệu, trận gà tre có mức xổ khủng nhất từ xưa đến nay.