[Full] Các trận đá gà Thomo Campuchia ngày 24/02/2020

Các trận đá gà cựa sắt tại Thomo – Campuchia thứ 2 ngày 24/02/2020.

Trận 1:

Trận 2:

Trận 3:

Trận 4: Anh Yên 3000 vs Anh Định 3000

Trận 5:

Trận 6: Anh Tám 3200 vs Anh Vinh 3200

Trận 7: Anh Quốc 3000 vs Anh Tiên 3000

Trận 8: Anh Mỹ 2700 vs Anh Tiên 2700

Trận 9: Anh Lai 3000 vs Anh Liêm 3000

Trận 10:

Trận 11: Anh Tính 2800 vs Anh Mỹ 2800

Trận 12:

Trận 13: Anh Dũng 2840 vs Anh Cỏ 2800

Trận 14: Anh Vinh 3900 vs Anh Mỹ 3200

Trận 15: Anh Trọng 3420 vs Anh Thắng 3300

Trận 16: Anh Định 2760 vs Anh Tiên 2600

Trận 17: Anh Tính 2480 vs Anh Thanh 2400

Trận 18: Anh Biểu 3100 vs Anh Tám 3100

Trận 19: Anh Tám 3300 vs Anh Tiên 3300

Trận 20: Anh Định 2870 vs Anh Tính 2800

Trận 21: Anh Biểu 2800 vs Chú Dũng 2700

Trận 22: Anh Lâm 3100 vs Anh Cỏ 3100

Trận 23: Hủy

Trận 24: Hủy

Trận 25: Anh Hiếu 3100 vs Anh Mỹ 3000

Trận 26: Anh Lâm 2900 vs Anh Đỉnh 2900

Trận 27: Anh Phước 3100 vs Anh Cỏ 3100

Trận 28: Meron đá 2 cựa trên