[Full] Các trận đá gà Thomo Campuchia ngày 24/12/2019

0
206

Các trận đá gà cựa sắt tại Thomo – Campuchia thứ 3 ngày 24/12/2019.

Trận 1

Trận 2

Trận 3

Trận 4

Trận 5

Trận 6

Trận 7

Trận 8

Trận 9

Trận 10

Trận 11

Trận 12

Trận 13

Trận 14

Trận 15

Trận 16

Trận 17

Trận 18

Trận 19

Trận 20

Trận 21

Trận 22

Trận 23

Trận 24

Trận 25

Trận 26

Trận 27

Trận 28

Trận 29

Trận 30

Trận 31

Trận 32

Trận đấu hủy – không mở cược

Trận 33