[Full] Các trận đá gà Thomo Campuchia mới nhất hôm nay

Các trận đá gà cựa sắt tại Thomo – Campuchia 

Trận 2:

Trận 3:

Trận 4:

Trận 5:

Trận 6:

Trận 7: Anh Lai 2600 vs Anh Hưng 2600

Trận 8: Anh Cò 3370 vs Anh Hiếu 3300

Trận 9: Anh Nguyên 2300 vs Anh Liêm 2300

Trận 10: Anh Chí 3200 vs Anh Hòa 3200

Trận 11: Anh Cò 3000 vs Chú Sáng 3000

Trận 12: Anh Nhân 3600 vs Anh Vũ 3000

Trận 13: Anh Thắng 2550 vs Anh Lai 2500

Trận 14: Anh Hiếu 2800 vs Anh Mỹ 2800

Trận 15: Anh Hòa 3200 vs Anh Phương 3200

Trận 16: Anh Định 3100 vs Anh Chí 3100

Trận 17: Anh Hai 2800 vs Anh Tùng 2800

Trận 18: Anh Thanh 3200 vs Anh Hiếu 3200

Trận 19: Anh Phương 3400 vs Anh Hà 3300

Trận 20: Anh Vàng 2570 vs Anh Mỹ 2500

Trận 21: Anh Hiếu 2600 vs Anh Nhân 2500

Trận 22: Anh Linh 2340 vs Anh Phương 2300

Trận 23: Anh Mỹ 3000 vs Anh Phước 2900

Trận 24: Anh Danh 2970 vs Anh Thanh 2900

Trận 25: Anh Linh 2700 vs Anh Dũng 2600

Trận 26: Anh Hiếu 3000 vs Chú Sáng 3000

Trận 27: Anh Cỏ 2600 vs Anh Tân 2600

Trận 28: Ông Ba 3000 vs Anh Chí 3000

Trận 29: Anh Minh 2680 vs Anh Nguyên 2500

Trận 30: Anh Tin 3400 vs Anh Phương 3400

Trận 31: Anh Danh 3740 vs Anh Liêm 3400

Trận đấu hủy – không mở cược

Trận 32: Anh Minh 2600 vs Anh Dũng 2600

Trận 33: Anh Tin 2940 vs Anh Mỹ 2900