[Full] Các trận đá gà Thomo Campuchia ngày 25/12/2019

0
213

Mục lục bài viết

Các trận đá gà cựa sắt tại Thomo – Campuchia thứ 4 ngày 25/12/2019.

Trận 1: Anh Ba 2800 vs Anh Hiếu 2800

Trận 2: Anh Nguyên 2950 vs Anh Sỹ 2900

Trận 3: Anh Linh 3240 vs Anh Dũng 3220

Trận 4: Anh Nguyên 3090 vs Anh Mạnh 3000

Trận 5: Anh Sỹ 2770 vs Anh Hưng 2670

Trận 6: Anh Phước 3260 vs Anh Nguyên 3130

Trận 7: Anh Khánh 2960 vs Anh Nguyên 2940

Trận 8: Anh Sỹ 3100 vs Anh Mỹ 3100

Trận 9: Anh Mạnh 3600 vs Anh U 3600

Trận 10: Anh Phước 2740 vs Anh Tùng 2700

Trận 11: Anh Mỹ 3450 vs Anh Nhờ 3350

Trận 12: Anh Sỹ 3020 vs Anh Dô 2900

Trận đấu hủy – không mở cược

Trận 13: Anh U 2640 vs Anh Thành 2600

Trận 14: Anh Khánh 3200 vs Anh Đẹp 3100

Trận 15: Chú Sáng 2960 vs Anh Sỹ 2940

Trận 16: Anh Dô 3200 vs Anh Mạnh 3200

Trận 17: Chú Thanh 2750 vs Anh Mỹ 2740

Trận 18: Anh U 2870 vs Chú Cấm 2800

Trận 19: Anh Hà 3090 vs Anh Nhu 3020

Trận 20: Chú Sáng 3240 vs Anh Đẹt 3230

Trận đấu hủy – không mở cược

Trận 21: Chú Thanh 3070 vs Anh Cỏ 2920

Trận 22: Anh Linh 2860 vs Anh Mỹ 2850

Trận 23: Anh Sỹ 2800 vs Anh Thắng 2800

Trận đấu hủy – không mở cược

Trận 24: Anh Đẹt 3060 vs Anh Tùng 2950

Trận 25: Anh Mạnh 3000 vs Anh Khánh 3000

Trận 26: Anh Dô 3000 vs Anh Tư 3000

Trận 27: Anh Mỹ 3460 vs Anh Tùng 3100

Trận 28: Anh Cỏ 3070 vs Chú Sáng 3000

Trận 29: Anh Đẹt 2960 vs Anh Thắng 2850

Trận 30: Anh Ngôn 2950 vs Anh Tùng 2950

Trận 31: Anh Cỏ 2600 vs Anh Liêm 2600

Trận 32: Anh Ngôn 3060 vs Anh Kiên 3030

Trận 33: Anh Tùng 2860 vs Chú Cấm 2850

Trận 34: Anh Linh 2600 vs Anh Thắng 2600

Trận 35: Anh Sỹ 2900vs Anh Cỏ 2800