[Full] Các trận đá gà Thomo Campuchia ngày 26/12/2019

0
204

Mục lục bài viết

Các trận đá gà cựa sắt tại Thomo – Campuchia thứ 5 ngày 26/12/2019.

Trận 1: Anh Thinh 2860 vs Anh Chiến 2800

Trận 2: Anh Minh 2800 vs Anh Mỹ 2800

Trận 3: Anh Tính 3100 vs Anh Lê 3100

Trận 4: Anh Hùng 2700 vs Anh Dũng 2700

Trận 5: Anh Yên 2650 vs Anh Minh 2600

Trận 6: Anh Vinh 2400 vs Anh Vũ 2400

Trận 7: Anh Diệp 3100 vs Anh Cò 3100

Trận 8: Anh Phương 3100 vs Anh Ke 3100

Trận 9: Chú Cấm 2800 vs Anh Hùng 2700

Trận 10: Anh Điệp 3300 vs Anh Hân 3300

Trận 11: Anh Cường 3220 vs Anh Lại 3100

Trận 12: Anh Giao 3020 vs Chú Cấm 2900

Trận đấu hủy – Không mở giá

Trận 13: Anh Hân 3500 vs Chú Đực 3500

Trận 14: Anh Nghé 3310 vs Anh Út 3200

Trận 15: Anh Tùng 2700 vs Anh Dẻo 2700

Trận 16: Anh Nhân 3220 vs Anh Nhẫn 3000

Trận 17: Anh Giao 3200 vs Anh Hiếu 3200

Trận 18: Anh Chí 3100 vs Anh Hùng 3100

Trận 19: Anh Hiếu 2700 vs Anh Việt 2700

Trận 20: Anh Giao 3090 vs Anh Chiến 3000

Trận đấu hủy – Không mở giá

Trận 21: Anh Dẻo 2550 vs Anh Út Báo 2500

Trận 22: Anh Vinh 3200 vs Anh Cò 3200

Trận đấu hủy – Không mở giá

Trận 23: Anh Phát 2500 vs Anh Nam 2500

Trận 24: Anh Tùng 3300 vs Anh Chí 3300

Trận 25: Anh Chiến 2900 vs Anh Hiếu 2800

Trận 26: Anh Sáu 2600 vs Anh Út Báo 2600

Trận 27: Anh Phúc 2680 vs Anh Hai 2600

Trận 28: Anh Tân 2800 vs Anh Vũ 2800

Trận 29: Anh Tùng 3500 vs Anh Nhẫn 3500

Trận 30: Anh Quốc 3080 vs Anh Diệp 3000

Trận 31: Anh Vũ 2400 vs Anh Phát 2400

Trận 32: Anh Hai 2900 vs Anh Quân 2900

Trận 33: Anh Dẻo 2870 vs Chú Cấm 2800

Trận 34: Anh Tùng 3360 vs Anh Phát 3200

Trận 35: Anh Vũ 2670 vs Anh Tính 2600

Trận 36: Anh Phương 3000 vs Anh Thanh 3000

Trận 37: Anh Nhẫn 2860 vs Anh Vinh 2800

Trận 38: Anh Vũ 2800 vs Anh Dẻo 2700