[Full] Các trận đá gà Thomo Campuchia ngày 27/12/2019

0
285

Mục lục bài viết

Các trận đá gà cựa sắt tại Thomo – Campuchia thứ 6 ngày 27/12/2019.

Trận 1: 2900 vs 2900

Trận 2:

Trận 3:

Trận 4: Anh Quốc 3000 vs Chú Sáng 3000

Trận 5:

Trận 6: Anh Tony 2840 vs Anh Phong 2800

Trận 7: Anh Mỹ 3100 vs Anh Vinh 3100

Trận 8: Anh Thắng 2900 vs Anh Khánh 2900

Trận 9: Anh Hà 3080 vs Anh Cường 3000

Trận 10: Anh Việt 3110 vs Anh Tony 3000

Trận 11: Anh Phúc 3420 vs Anh Mỹ 3000

Trận 12: Anh Kỳ 3140 vs Anh Minh 3000

Trận 13: Anh Út Báo 2750 vs Anh Diệp 2700

Trận 14: Anh Phát 3700 vs Anh Vinh 3700

Trận 15: Anh Tý 3100 vs Anh Mỹ 3100

Trận 16: Chú Sáng 3060 vs Anh Tư 3000

Trận 17: Anh Tèo 2500 vs Anh Cường 2500

Trận 18: Anh Phong 3700 vs Anh Tony 3700

Trận 19: Anh Quốc 2740 vs Anh Tý 2700

Trận 20: Anh Út Báo 2750 vs Anh Việt 2700

Trận 21: Anh Phát 3100 vs Anh Tư 3000

Trận 22: Anh Phong 2500 vs Anh Tèo 2400

Trận 23: Anh Cường 3300 vs Anh Phát 3300

Trận 24: Anh Phước 2810 vs Anh Tý 2700 (xổ 100tr)

Trận 25: Anh 9 Cò 2850 vs Anh Nghĩa 2800

Trận 26: Anh Minh 2900 vs Anh Mỹ 2900

Trận 27: Anh Thanh 3300 vs Chú Sáng 3300

Trận 28: Anh Tùng 3300 vs Anh Tý 3300

Trận 29: Anh Việt 2800 vs Anh Hưng 2800

Trận 30: Anh Sỹ 2980 vs Anh Út Báo 2900

Trận 31: Anh Phát 3070 vs Anh Phong 3000

Trận 32: Anh Tý 2900 vs Anh Mạnh 2900

Trận 33: Anh Thắng 2980 vs Anh Hiếu 2900

Trận 34: Anh Mỹ 3500 vs Anh Phát 3500

Trận 35: Anh Thắng 3100 vs Anh Nghĩa 3100

Trận 36: Anh Sỹ 3000 vs Anh Cỏ 3000

Trận 37:

Trận 38:

Trận 39:

Trận 40:

Trận đấu hủy – Không mở cược

Trận 41:

Trận 42: