[Full] Các trận đá gà Thomo Campuchia ngày 30/12/2019

Các trận đá gà cựa sắt tại Thomo – Campuchia thứ 62 ngày 30/12/2019.

Trận 1: Anh Việt 3170 vs Anh Cường 3100

Trận 2: Anh Quốc 2900 vs Anh Mỹ 2900

Trận 3: Anh Phong 3700 vs Anh Cường 3600

Trận 4: Anh Điệp 3000 vs Anh Dũng 2800

Trận 5: Anh Quốc 3100 vs Anh Mỹ 3000

Trận 6: Anh Lai 3090 vs Anh Út 3000

Trận đấu hủy – không mở cược

Trận 7: Anh Dũng 2760 vs Anh Thức 2700

Trận 8: Anh Cường 2800 vs Anh Út 2800

Trận 9: Anh Tý 3300 vs Anh Mỹ 3100

Trận 10: Anh Tú 2760 vs Anh Phát 2700

Trận 11: Anh Tin 2700 vs Anh Chi 2700

Trận 12: Anh Mỹ 2670 vs Anh Dũng 2600

Trận 13: Anh Dậu 3400 vs Anh Phước 3400

Trận 14: Anh Định 3200 vs Chú Út 3200

Trận 15: Anh Mỹ 3540 vs Anh Tuất 3400

Trận 16: Anh Phụng 3900 vs Anh Bình 3700

Trận 17: Anh Phong 3000 vs Anh Lợi 3000

Trận 18: Anh Định 2830 vs Anh Mỹ 2700

Trận 19:Anh Tin 2900 vs Anh Quẹo 2900

Trận 20: Anh Sang 3170 vs Anh Tú 3100

Trận 21: Anh Phước 2990 vs Anh Dũng 2800

Trận 22: Chú Út 2950 vs Anh Dậu 2900

Trận đấu hủy – không mở cược

Trận 23: Anh Bình 2700 vs Anh Mỹ 2700

Trận 24: Anh Sáng 2750 vs Anh Dũng 2700

Trận 25:

Trận 26: Anh Út 2800 vs Anh Cường 2700

Trận 27: Chú Út 2700 vs Anh Nhơn 2700

Trận 28: Anh Chiến 3200 vs Anh Tú 3200

Trận 29: Anh Phước 3440 vs Anh Phát 3200

Trận 30: Anh Miêu 3300 vs Anh Tý 3300

Trận 31: Anh Cường 3000 vs Anh Lợi 3000

Trận 32: Anh Hùng 2550 vs Anh Mỹ 2500

Trận 33: Anh Phương 2660 vs Anh Nhơn 2600

Trận 34: Anh Út 2860 vs Anh Miêu 2800

Trận 35: Anh Chiến 2900 vs Anh Liêm 2900

Trận đấu hủy – không mở cược

Trận 36: Anh Định 3550 vs Anh Phong 3400

Trận 37: Anh Cường 2800 vs Anh Út Báo 2800

Trận 38: Anh Lộc 2480 vs Anh Phương 2400

Trận 39: Anh Mỹ 2900 vs Anh Thà 2800

Trận 40: Anh Hiếu 2640 vs Anh Phương 2600

Trận 41: Anh Liêm 2700 vs Anh Phước 2700

Trận 42:

Trận 43:

Trận 44:

Trận 45:

Trận 46:

Trận 47:

Trận 48:

Trận 49:

Trận 50:

Trận 51:

Trận 52: