[Full] Các trận đá gà Thomo Campuchia ngày 31/12/2019

Các trận đá gà cựa sắt tại Thomo – Campuchia thứ 3 ngày 31/12/2019.

Trận 1: Anh Thắng 3170 vs Anh Dũng 3000

Trận 2: Anh Vũ 2760 vs Anh Lâm 2740

Trận 3: Anh Tài 2800 vs Anh Hiếu 2800

Trận 4: Anh Quốc 2800 vs Anh Thắng 2800

Trận 5: Anh Cường 3200 vs Anh Hà 3200

Trận đấu hủy – không mở cược

Trận 6: Anh Liêm 3350 vs Anh Lâm 3200

Trận 7: Anh Tuấn 2800 vs Anh Tía 2800

Trận 8: Anh Mỹ 2800 vs Anh Trí 2800

Trận 9: Anh Điền 2780 vs Anh Thắng 2700

Trận 10: Anh Vũ 2700 vs Anh Tài 2700

Trận 11: Anh Hiếu 2560 vs Anh Hà 2500

Trận 12: Anh Thắng 2900 vs Anh Trí 2900

Trận 13: Anh Điệp 3000 vs Anh Tính 3000

Trận 14: Anh Tài 2820 vs Anh Điền 2700

Trận đấu hủy – không mở cược

Trận 15: Anh Bình 3400 vs Anh Hiếu 3400

Trận 16: Anh Vũ 2810 vs Anh Cường 2700

Trận 17: Anh Phước 3300 vs Anh Tài 3300

Trận 18: Anh Phương 3200 vs Anh Trí 3200

Trận 19: Anh Tài 2490 vs Anh Cường 2300

Trận 20: Anh Khánh 3100 vs Anh Ke 3100

Trận 21: Anh Hiếu 3100 vs Anh Hùng 3000

Trận 22: Anh Dũng 3100 vs Anh Thắng 3000

Trận 23: Anh Tía 2610 vs Anh Tài 2500

Trận 24: Anh Hiếu 2940 vs Anh Quốc 2900

Trận 25: Anh Vinh 2660 vs Anh Cường 2600

Trận 26: Anh Tân 2900 vs Anh Tài 2900

Trận 27: Anh Chiến 3460 vs Anh Đức 3300

Trận 28: Anh Bin 3300 vs Anh Khánh 3300

Trận 29: Anh Cỏ 1300 vs Gà Xanh 1300

Trận 30: Anh Quốc 1550 vs Anh Cỏ 1500

Trận 31:Chú Cấm 2900 vs Anh Việt 2900

Trận 32 xổ 100tr: Anh Mười 2500 vs Anh Phước 2500

Trận 33: Anh Chiến 3960 vs Anh Thinh 2800


Đang cập nhật……