Trận đá xổ 5 tỷ của Anh Hiển vs Anh Phúc Barcelona

0
694

Trận gà đá xổ 5 tỷ của hai đại gia trong làng giải trí, anh Phúc Barcelona (Phúc Bình Dương) và anh Hiển Long Xuyên.