Xem mạng gà sinh khắc theo mùa

Từ xa xưa, ông cha ta cũng đã dựa theo sự tuần hoàn bốn mùa xuân hạ thu đông của đất trời áp dụng vào môn đá gà. Vậy xem mạng gà sinh khắc theo mùa được hiểu như thế nào? Bài viết này sẽ giúp các bạn giải đáp câu hỏi trên.

Sinh khắc theo mùa là gì?

Trong Kinh kê, sinh khắc theo mùa (tứ thời sinh khắc) là quan hệ vượng-suy của các hành theo mùa.

Xuân, hạ, thu, đông: bốn mùa tuần hoàn, hoán chuyển. Cuối mỗi mùa đều có một giai đoạn nhập thổ (tứ quý).

Hành đại diện của các mùa

Xuân – Mộc
Hạ – Hỏa
Thu – Kim
Đông – Thủy
Tứ quý – Thổ

Mùa Giai đoạn Hành
Xuân 1/1 – 12/3 Mộc
Tứ quý 13/3 – hết tháng 3 Thổ
Hạ 1/4 – 12/6 Hỏa
Tứ quý 13/6 – hết tháng 6 Thổ
Thu 1/7 – 12/9 Kim
Tứ quý 13/9 – hết tháng 9 Thổ
Đông 1/10 – 12/12 Thủy
Tứ quý 13/12 – hết tháng 12 Thổ

 

Quan hệ của màu gà theo mùa. Chẳng hạn, hà xám cực thịnh (vượng) vào mùa xuân, mạnh tướng vào mùa đông, ổn định (hưu) vào mùa hạ, sa sút (tù) vào tứ quý và bại (tử) vào mùa xuân.

Hành Vượng Tướng Hưu Tử
Xám Mộc Xuân Đông Hạ Tứ quý Thu
Điều Hỏa Hạ Xuân Tứ quý Thu Đông
Ó vàng Thổ Tứ quý Hạ Thu Đông Xuân
Nhạn Kim Thu Tứ quý Đông Xuân Hạ
Ô Thủy Đông Thu Xuân Hạ Tứ quý

 

Quan hệ của mùa theo màu gà. Chẳng hạn, vào mùa đông, gà ô cực thịnh (vượng), gà xám mạnh (tướng), gà nhạn ổn định (hưu), gà ó vàng sa sút (tù) và gà điều bại (tử)

Mùa Hành Vượng Tướng Hưu Tử
Xuân Mộc Xám Điều Ô Nhạn Ó vàng
Hạ Hỏa Điều Ó vàng Xám Ô Nhạn
Tứ quý Thổ Ó vàng Nhạn Điều Xám Ô
Thu Kim Nhạn Ô Ó vàng Điều Xám
Đông Thủy Ô Xám Nhạn Ó vàng Điều

>>> Nen xem: Xem mạng gà qua màu lông

Những lưu ý

Khi một hành quá vượng hoặc quá suy sẽ diễn ra sự mất cân bằng trong quan hệ sinh-khắc, hiện tượng khinh lờn hay tương vũ xuất hiện. Các hành ở “vượng”, “tướng” chuyển hung thành cát, các hành ở “tù”, “tử” chuyển cát thành hung. Chẳng hạn:
“Mùa xuân mộc thạnh khôn cùng
Gà nhạn tuyết (tiết) ấy khắc đồng mấy cho”

Gà nhạn sa sút (tù) vào mùa xuân. Giả sử gà nhạn đá với gà xám, theo lẽ thường “kim khắc mộc” thì nhạn phải thắng xám. Nhưng vì nhạn sa sút (tù) trong khi xám cực thịnh (vượng) nên “mộc vũ kim”, xám thắng ngược nhạn.

Mùa thu rơi vào đỉnh điểm của mùa mưa, mùa này gà thường xổ lông, không mấy ai đá nên gà nhạn dù lợi thế cũng không có nhiều cơ hội để thi thố.

Bảng ở trên dựa vào ngày âm lịch. Chẳng hạn, tra lịch vạn niên : ngày 16/10/2011 là ngày 20-9 năm Tân Mão (âm lịch) rơi vào tứ quý (nhập thổ). Theo tứ quý thì thứ tự ưu tiên như sau : ô vàng, nhạn, điều, xám, ô. Tốt nhất nên mang gà ó vàng hay nhạn đi đá, tránh các màu còn lại.

Trên đây là cách xem mạng gà sinh khắc theo mùa. Hy vọng bài viết cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Daga.me chúc bạn thành công với đam mê đá gà của mình.

Trực tiếp đá gà Thomo hôm nay Đăng ký tài khoản đá gà Online